การร้องจัดการมรดก ผู้จัดการมรดก

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

การร้องจัดการมรดก การตั้งผู้จัดการมรดก การยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลนั้น ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องคือ ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก สามีภริยานอกสมรส เจ้าหนี้ เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม และอัยการ

ส่วนหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องจัดการมรดก ก็มี
1.หลักฐานเกี่ยวกับการตายของเจ้ามรดก เช่น ใบมรณบัตร ทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือรับรองการตายของเจ้ามรดก

2. หลักฐานความสัมพันธ์กับเจ้ามรดก เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้อง ของทายาท ทะเบียนสมรส

3.หลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์มรดก เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนคู่มือรถ สมุดบัญชี

4.หลักฐานอื่นๆ เช่น บัญชีเครือญาติ ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือรับรองบุคคล หนังสือให้ความยินยอมของทายาท

ยื่นจัดการมรดกที่ไหนนั้น การยื่นคำร้องขอจัดการมรดกให้ยื่นต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาก่อนตาย โดยดูตามทะเบียนบ้านเป็นหลัก หรือตามข้อเท็จจริง

ระยะเวลาในการยื่นคำร้องจัดการมรดก ใช้ระยะเวลา ประมาณ 45 – 60 วัน เร็วช้า ตามวันว่างของทนายความและวันว่างของศาลครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ครับ http://theerawatlaw.blogspot.com/2016/01/blog-post.html

กฎหมายเพื่อความสุข

ขอบคุณที่ติดตามชมครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพื่อให้กำลังใจทนายความ ในการนำเสนอกฎหมายดีดีต่อไปด้วยนะครับ


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel กฎหมายเพื่อความสุข เนรมิตชีวิตที่ดีกว่ากับทนายเคน

การร้องจัดการมรดก ผู้จัดการมรดก

https://www.youtube.com/watch?v=OfKz-hAHH5Y

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply