คำสอนพิเศษ วิธีการสร้างพระวิหาร

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

21 มิ.ย. 2015 คำสอนพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ อ.ธิคุณ ภาพเสน่ห์ หัวข้อ “วิธีการสร…


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel คริสตจักรแห่งพันธสัญญา กรุงเทพ

คำสอนพิเศษ วิธีการสร้างพระวิหาร

https://www.youtube.com/watch?v=2aos3pwuOw0

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply