สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า ที่ Central Westgate นนทบุรี (20 มกราคม 2019)

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

ขอพระวิญญาณทรงสอนคนไทยและลาวในยุคนี้ให้เป็นนักนมัสการด้วยจิตวิญญา…


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel New Hope International Church

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า ที่ Central Westgate นนทบุรี (20 มกราคม 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=CkPyZwAl7I0

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply