โครงหลังคาโดม ป.ว.ค. รวมใจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว | 17 ธันวาคม 2560 | ครูซันเดย์

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

สำเร็จลุล่วงไปอีกเฟสแล้วครับ ในลำดับต่อไปเป็นการมุงหลังคาโดมครับ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวทุกก้าวย่างของความยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครับ


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel physics kroosunday

โครงหลังคาโดม ป.ว.ค. รวมใจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว | 17 ธันวาคม 2560 | ครูซันเดย์

https://www.youtube.com/watch?v=9GZcZcXIXiU

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply